Udžbenici

Poslovni engleski


Business English 4U je komplet knjiga koje omogućavaju jednostavno i samostalno učenje poslovnog engleskog jezika. Knjige omogućavaju korisnicima svih razina znanja da lagano savladaju engleske izraze i fraze za svakodnevnu komunikaciju. U udžbenicima se obrađuju teme vezane za poslovne sastanke i putovanja i različite životne situacije.

Engleski za studente


Business English 4U je komplet knjiga koja omogućava jednostavno i samostalno učenje engleskog jezika, kako za profesionalnu, tako i za svakodnevnu uporabu jezika. Gramatika na kraju svake lekcije je jednostavno prikazana i objašnjena, tako da je idealan izvor gramatike za školsko obrazovanje, savladavanje gramatički ispravnog izgovora i pisanja engleskog jezika. Udžbenici pokrivaju znanje koje je potrebno za osnovnu, srednju školu i fakultetsko obrazovanje.

Udžbenici